Strona Główna | Oferta | Realizacje | Kontakt
 

Wiadomości Firmowe

Nasza firma podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez systematyczne szkolenia, aby świadczone przez nas usługi wykonywać na najwyższym poziomie oraz z należytą starannością. Jesteśmy cenionym partnerem wielu firm i instytucji. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby ZLECENIODAWCY oraz jego satysfakcję ze świadczonych przez nas usług.
 
Sprawdź ważność Swoich pomiarów. Dokonaj przeglądu pięcioletniego już teraz!

Prawo budowlane Art. 6, Ust. 1, pkt 2:

"Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej (...) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."

Prawo budowlane Art. 6, Ust. 4:

"Kontrole, o których mowa w ustępie 1 powinny być dokonywane (...) przez osoby posiadające uprawnienia (...) odpowiedniej specjalności."
 

 

 

Nasze Realizacje
   

Aranżacje wnętrz .

 

Strona 1 / 2 / 3

 
Projekt i wykonanie KERR.com.pl
Instalatorstwo-Elektryczne Królak - 07-120 Korytnica ul.Wola Korytnicka 14 tel. Krzysiek 503 825 181, Karol 503 330 144